,

Havayolu Endüstrisinde Büyük Veri Kullanımı

Reading Time: 3 Minute

by Yudem Elif İnel

‘’Bilgi’’ işletmeler arası rekabeti oluşturan en önemli faktörlerden biridir. Dijital teknolojilerdeki artan yenilikler bilginin işlenme sürecinin farklı şekillerde ele alınmasını sağlamıştır. Bilginin kümülatif olarak artması ve farklı kaynaklardan sürekli olarak üretilmesi ‘Büyük Veri’ kavramını oluşturmuştur. Birçok endüstriyel alan, yeni veriler üreterek veya halihazırdaki verileri sayısallaştırarak büyük veriye kaynak oluşturmaktadır. Bu sayede işletmenin değeri; müşteri ve işletmenin kendisiyle birlikte yaratılır. İşletmelerin müşteri davranışlarını incelemelerine, karşılaştırmalarına ve doğru kararlar almalarına katkı sunar. Bir diğer deyişle işletme odaklı stratejiden müşteri odaklı stratejiye kayılmasını sağlar. Tamamen gerçek verilerin analizine dayandığından bilgileri; müşteri taleplerine uygun ürün geliştirilmesi, reklam kanallarının seçimi, iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi gibi faydalı araçlara dönüştürebilir. Örneğin bütün uçuş envanterindeki taşıtlarının anlık yerlerini ve durumlarını görebilmek ve geriye dönük bakım tarihçelerini izleyebilmek havacılık sektörü için oldukça önemlidir. Hal böyle olunca Büyük verinin havacılık endüstrisinde kullanılmaması söz konusu bile olamaz. Çünkü büyük veri karar verme süreçlerinde anlık etkilerde bulunur ve daima ulaşılabilirdir.

Havacılık endüstrisi, yapılan yenilikler doğrultusunda teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak günden güne gelişimini sürdürmektedir. Ancak yeni teknolojilerin kullanılması elbette ki yeni riskleri de beraberinde getirmektedir.  İşte Büyük Veri tam da bu noktada havayolu endüstrisinde sorunların daha rahat görülmesi, stratejik adımların atılması ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamaktadır.

Büyük veri, Havacılık endüstrisinin en temel olguları olan; kimlik doğrulama, bilet rezervasyonu, uçak bakımı ve sadakat programları gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Örneğin yolcuların yoğunluğuna göre yeni rotaların açılması, havalimanlarının en işlek bölgelerinin tespit edilip o kısımlardaki teknolojik yoğunluğun arttırılmasına olanak tanımaktadır. Aynı zamanda havalimanına gelen yolcuları kategorize ederek yolculuk haritaları oluşturarak yolcuların havalimanı serüvenlerindeki duraklarına ihtiyaç duydukları ürünlerin belirlenip yerleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Başka bir açıdan, birçok havayolunun sahip olduğu müşteri sadakat programları için hata riskini en aza indirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak adına çerezlerin kullanılması ile müşterilerin personalarını oluşturarak uygulamaların kişiselleştirilmesi ve müşteri isteklerine uygun ürünlerin sunulması için gerekli verilerin elde edilmesini sağlamaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında büyük verinin, işletmenin her biriminin ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek strateji ve sistemlerin geliştirilip uygulanması konusunda fayda sağladığını söyleyebiliriz. Havacılık endüstrisinde pür, güvenilir ve yeterli miktarda bilgi ile tüm paydaşlar için verimliliğin arttırılması mümkündür. Bununla birlikte elde edilen verilerin rakamlardan ibaret olmadığı ve doğru alanlarda kullanıldığında sosyal ve ekonomik anlamda ciddi kazançlar elde edilebilmektedir. Nitekim her alandan verinin toplanıp işlenmesini mümkün hale getiren ve bilgi gücünde tekelleşen büyük veri, birtakım güvenlik endişelerini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle büyük veri; veri gizliliği, veri güvenliği ve veri ayrımcılığı noktalarında veri toplayıcılarına ağır yasal sorumluluklar yüklemekte ve verilerin sızdırılması/kötüye kullanımı gibi durumlarda ciddi yaptırımlar uygulamaktadır.

Kaynakça

Büyük Veri: Uygulama Alanları, Analitiği ve Güvenlik Boyutu, Ertuğrul AKTAN, 2018

Büyük Veri Nedir? Ümit DULGER, 2016

Big Data, Gtech.com.tr

Makers Turkiye, Büyük Veri (Big Data) Nedir?

Havacılık ve Büyük Veri, Arzu ÇUBUKÇU, 2021

Görseller: pmi.org, rishworthaviation.com, frost.com, pexels.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *