,

Etihad Havayolları Örneği İle Havacılıkta Sosyal Yenilik Uygulaması

Reading Time: 3 Minute

by Oğuzhan ÖZYILMAZ

Hızla gelişen teknoloji sürecinde toplumun ihtiyaçlarını karşılamada öne çıkan sosyal yenilik sürecini daha önce duydunuz mu? Havacılıkta sosyal yenilik süreci, problemleri çözmek için deneyimsel uygulamaların kullanımına odaklanan bir akademik çalışma alanıdır. Yani toplumun ihtiyaçlarının karşılamasında yeni bir şey ortaya koyma, üretme, bir farkındalık yaratma sürecidir. Havacılıkta sosyal yenilik süreci, bu endüstrinin etkinliğini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmek için deneysel uygulamaların kullanılmasıdır. Havacılıkta sosyal yenilik süreci üç aşamaya ayrılabilir: fikir, geliştirme ve uygulama. Uygulamaya geçmeden önce ilk iki aşamayı geliştirmek için deneyimsel uygulamalar kullanılır. Kavram, fikirlerin oluşturulduğu ve değerlendirildiği gelişimin ilk aşamasıdır. Deneyimsel uygulamalar ise uygulamalı öğrenme ve problem çözme için fırsatlar sağlayarak havacılıktaki sosyal yenilik sürecinde değerli bir rol oynar. Bu uygulamalar, konuyu ders anlatımı veya okuma gibi geleneksel yöntemlerle öğrenmek yerine, eldeki sorunla ilgili faaliyetlere veya projelere aktif olarak katılmayı içerir. Bir konuyla aktif katılımı ve uygulamalı deneyimi içeren öğrenme yollarıdır da diyebiliriz. Deneyimsel uygulamalar, havacılık, sağlık ve eğitim gibi birçok farklı endüstri tarafından kullanılmaktadır. Bilim ve teknoloji gibi çok başarılı olduklarını kanıtladıkları diğer alanlara da uygulandıklarını söyleyebiliriz.

Havacılık endüstrisindeki deneyimsel bir uygulamanın bir örneği, çalışanların bir havaalanında yerde çalışarak, yolcularla etkileşime girerek ve endüstride var olan zorlukları ve fırsatları ilk elden gözlemlemelerine olanak tanıyan bir programdır. Bu tür uygulamalı öğrenme, çalışanlar sorunu farklı bir bakış açısıyla görebildikleri ve ilk elden deneyimlerine dayalı olarak yaratıcı çözümler bulabildikleri için değerli içgörüler sağlayabilir ve sosyal yenilik için yeni fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanır. Havacılıkta sosyal yenilik sürecinde faydalı olabilecek bir diğer deneyimsel uygulama, simülasyonların veya maketlerin kullanılmasıdır. Bu araçlar, çalışanların kontrollü bir ortamda farklı yaklaşımları veya teknolojileri test etmelerine olanak tanıyarak deney yapmak ve hatalarından ders çıkarmak için güvenli bir alan sağlar. Genel olarak, deneyimsel uygulamalar, havacılık endüstrisinde yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmenin etkili bir yolu olabilir ve anlamlı ve etkili sosyal yeniliklere yol açabilir.  Deneyimsel uygulamalar, ekip çalışmasına odaklanan eğitim programlarının uygulanmasını ve ekip üyelerinin kendilerinden farklı becerilere sahip başkalarıyla iş birliği içinde çalışırken her bir ekip üyesinin güçlü ve zayıf yönleri için neyin en iyi olduğu hakkında bilgi paylaşabilmeleri için projeler üzerinde birlikte çalışmasını içerir. Bu tür alıştırmalar, ekiplerin birbirleriyle en iyi nasıl iş birliği yapacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur ve böylece herkes bir fırsat verildiğinde kişisel olarak kendileri için en iyi olan şey hakkında bilgi paylaşırken rahat hisseder. Bu sayede deneyimsel uygulamaların toplum ve çevre açısından ne denli önemli olduğunu anlamış bulunuyoruz. Gelin şimdi Etihad Havayolları nasıl bir sosyal yenilik örneği göstermiş birlikte inceleyelim.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal havayolu şirketi Etihad Havayolları, Etihad uçuşlarında gıda israfını azaltmak amacıyla bilgisayarla görme ve makine öğreniminin kullanımını denemek için Singapur gıda teknolojisi şirketi Lumitics ile ortaklık kurdu. Ortaklık, Etihad ve Lumitics’in, ağ genelinde gıda tüketimini ve israf modellerini vurgulamak için kullanılan harmanlanmış verilerle Etihad’ın uçuşlarından tüketilmemiş Ekonomi sınıfı yemeklerini izlemesini sağlayacak. Sonuçların analizi, gıda israfını azaltmaya, yemek planlamasını iyileştirmeye ve işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacaktır. Bu projenin, gıda israfını azaltma ve aynı zamanda Etihad’ın uçak içi planlama yapmasını sağlayarak misafir deneyimini iyileştirme çabasını destekleme potansiyeline sahip olacağına inanılıyor. Lumitics’in ürünü Insight Lite, bir uçak havaalanına indiğinde tüketilmemiş yemekleri takip edecek. Insight Lite, AI ve görüntü tanımayı kullanarak, manuel müdahale gerektirmeden yemek folyolarının tasarımına dayalı olarak tüketilmemiş öğünlerin türlerini ve miktarını ayırt edebilecek ve tanımlayabilecek.

Kaynakça

Havacılık Sektöründe Havalimanlarının Dijital Dönüşümü | İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | Sosyal İnovasyonun Ve Sosyal Girişimciliğin Sosyal Hizmet Mesleğinin Geleceğindeki Rolü

Sivil Havacılıkta Yenilikçi Projeler | BThaber 

Singapur Hava Yolları’nda Bir Yenilik Daha | Airway Post

Görseller: pexels.com, collinsaerospace.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *