Havacılıkta Yenilik Süreçleri ve Deneyimsel Uygulamalar Kitap Tanıtımı

Reading Time: 2 Minute

by Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA

Yenilik kavramı günümüzde neredeyse bütün sektörlerin en önemli gündem maddelerinden birisidir. Artık işletmeler kısa vadede karlılık ve büyüme gibi geleneksel amaçları terk ederek uzun vadede paydaşlarına değer üretme, varlığını sürdürebilme ve sürdürülebilirlik gibi amaçlara odaklandıklarından rekabet büyük ölçüde yenilik kavramı üzerinden yürütülmektedir. Başta ürün ve hizmetler olmak üzere pazarda, süreçlerde, organizasyonlarda ve iş modellerinde yenilik yaratma, tüm işletmeler için yaşamsal bir öncelik haline gelmektedir. 

Havacılık sektörü de rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi olarak bahsi geçen türlerde yeniliklerin çokça yaratıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Birbirine eklemlenmiş çok sayıda kompleks hizmetin bir bütün olarak müşteriye sunulduğu bu sektörde yarışan işletmeler, müşterileriyle sadakat temelinde uzun dönemli ilişkiler kurmaya ve bu yolla değer üretmeye yönelmektedirler. 

Havacılık sektöründe yenilik süreçleri ağırlıklı olarak müşterilerin benzersiz yolculuk deneyimi yaşamaları kurgusu üzerinden yaratılmaktadır. En iyi yolculuk deneyimini sunan marka bir adım öne geçtiğinden tüm çabalar müşterilerin beklentilerini aşan bir hizmet sunmaya odaklanmaktadır. Bu noktada tüm hizmet süreçleri kalite, müşteri memnuniyeti, hız, güvenlik, kolaylık, maliyet, sürdürülebilirlik gibi değişkenler temelinde yeniden tasarlanmakta ve farklı müşteri profilleri için farklı deneyimler kurgulanmaktadır. 

Müşteri deneyimini temel alan bu yaklaşım pazarlama literatüründe son yıllarda ön plana çıkan kavramlardan birisidir. Müşteri deneyimi tasarımı pazarlamacıların yeni uğraş alanlarından birisi olup farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştıkları bir çalışma disiplinidir. Özellikle son yıllarda etkisi giderek artan teknolojik yeniliklerin havacılık sektöründe yarattığı değişimlerle birlikte sektörde sunulan hizmetler nitelik değiştirmiş ve büyük veri, metaverse, kişiselleştirme, oyunlaştırma, yapay zekâ, yapay öğrenme gibi yeni kavramlar deneyim tasarımı süreçlerine dahil edilmeye başlanmıştır. 

Bu alanda yazılmış Türkçe bilimsel çalışmaların sayısı ne yazık ki çok fazla değildir. Özellikle havacılık yönetimi okullarındaki eğitim öğretim programlarında bu konuları içeren yayınlara çok büyük ihtiyaç vardır. “Havacılıkta Yenilik Süreçleri ve Deneyimsel Uygulamalar” başlığıyla Dr. İnci Polat editörlüğünde hazırlanan bu kitap son derece özenle seçilmiş konu başlıklarında yenilik süreçlerinin farklı boyutlarını ele almaktadır. 

Kitapta yer alan tüm akademisyenler hazırladıkları bölümlerde geniş ve güncel literatür taramalarına yer vererek en yeni bilgileri okuyucularına ulaştırmayı amaçlamıştır. Sektöre özel uygulamalar her bir bölümde ayrı ayrı ele alınmış ve yenilik temelinde deneyim tasarımı tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır.  Bu kitap sadece üniversite öğrencileri için değil aynı zamanda sektörde pazarlama departmanlarında görev alan yöneticilerin akademik bilgi ihtiyaçlarına da cevap verecek ve alandaki nitelikli yayın boşluğunu dolduracak özelliktedir. 

Kitapta yer alan konuların hazırlanmasında görev alan tüm akademisyenleri, böylesine nitelikli bir çalışmayı çok başarılı bir şekilde hazırladıkları için içtenlikle kutlarız. Ayrıca kitapta yer alacak konuların seçiminden, kitabın baskıya hazırlanmasına ve okuyucuya ulaşmasına kadar ki süreçte kitabın editörü olarak titiz çalışma örneği gösteren Dr. İnci Polat’a tüm pazarlama akademiyası ve havacılık sektörü adına içten teşekkür ederiz.

Not: Bu yazı Havacılıkta Yenilik Süreçleri ve Deneyimsel Uygulamalar kitabının önsöz bölümünde yer almaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *